Provolání iniciativy Lepší ČSSD je možná před 40. sjezdem České strany sociálně demokratické

Za několik dnů, v neděli 18. 2. 2018, nastane moment, po kterém volá členská základna ČSSD od prvních chvil po porážce v parlamentních volbách v minulém roce. Nastává okamžik, kdy bude rozhodnuto o novém směru, kterým se strana vydá vstříc podzimním komunálním a senátním volbám.

Podzimní volby a úspěch sociální demokracie v nich ale není to jediné, co sjezd může a musí ovlivnit. Nové vedení, které z tohoto sjezdu vzejde, bude muset zvládnout nesnadné úkoly. Udržet ČSSD pohromadě jako stranu demokratickou,  stranu lidství,  stranu práce a pokroku. Kdo bude zvolen předsedou? Kdo je tím budoucím vzorem pro ostatní členy? Kdo je autentický sociální demokrat,  obhájce práv člověka a bojovník za spravedlnost? Je vůbec takový mezi kandidáty?

Pro většinu členů strany bude důležité hlavně to, aby se jim dostalo zázemí v kampani do komunálních voleb, které budou potřebovat pro to aby uspěli ve svých obcích. A především je zajímá to,  jak budou moci tito řadoví členové podobu politiky ve svých obcích ovlivnit.

Členská základna očekává od sjezdu jasný signál změny. Změny v pojetí, jakým chtějí být členové organizováni, jaké budou jejich pravomoci a jakým způsobem bude delegována moc ve straně.
Oslabení centra a posílení pravomocí MO je logický požadavek členů zklamaných politikou grémií a předsednictev v uplynulých letech. Změna stanov v tomto směru, i když ne okamžitá, je nutností.

„Lepší ČSSD je možná“ s důvěrou v delegáty očekává, že sjezd najde sílu zvednout hlavu ze současného marasmu a bezideovosti a navrátit pozornost celé strany k ideálu a hodnotám sociálně demokratické myšlenky.

Ve vztahu k jednání o budoucí vládě očekáváme především to, že ČSSD bude prosazovat program, na základě kterého nám voliči dali důvěru a mandát do Parlamentu ČR.

Sjezd má důležitý úkol, dát straně impulz k cestě vpřed. A my, řadoví členové strany, v Brně, Ostravě, Plzni, Letovicích, Praze, Poličce, Šumperku a v desítkách dalších obcí, na tento impulz čekáme. Nechceme již být pouhými hlasy sčítanými vlivnými zákulisními hráči. Chceme do dění ve straně více a silněji promluvit!

Změna, na kterou čekáme, není ale pouhé přizpůsobování politického kurzu podle nálad ve společnosti. Změna musí přijít zevnitř strany. Mnohá témata volebních slibů již vyčpěla. Nové výzvy se rodí čím dál rychleji. Nemůžeme čekat, až je někdo vyřeší za nás. Systematická programová práce, nepřetržitá stranická i společenská diskuze jsou klíčem k udržení tempa s hektickým vývojem reality. A přetavení slov v činy je nutností! Drobná každodenní práce nesmí být pro ČSSD pouze klišé, ale skutečnost.

Současně říkáme, že slibů daných členům již bylo dost. Nové vedení, ať už bude jakékoliv, budeme my, členové ČSSD pečlivě sledovat. Hodnotit budeme činy, ne slova!

Pozvánka na Otevřený sjezd Sociálních demokratů

Skupina „Lepší ČSSD je možná“ si tě dovoluje pozvat na:

Otevřený sjezd sociálních demokratů 

Diskusní setkání, věnované současné situaci ČSSD, zkušenostem jejích členů, možným inspiracím pro její otevření a zlepšení i otázkám levice a levicové politiky v dnešní ČR a obecně

Termín konání: 3. března 2018 od 10 do 20h
Místo konání: K centrum, centrum odborových svazů, Senovážné nám. 23, Praha 1.

Účast v diskuzi mimo jiné přislíbili:
Jan Jukl – zastupitel Poličky, kandidát na předsedu ČSSD
Josef Bernard – podnikatel, hejtman plzeňského kraje
Tanweer Ali – ekonom a pedagog, člen britské Labour party
Jiří Hladík – hlavní autor brožury Lepší místní organizace je možná
Pavel Šanda – zastupitel Neratovic
Jan Černý – filosof
Daniela Vašátková – politoložka
Ondřej Slačálek – politolog

Předběžný program setkání:

10:00 – 12:30 – Přivítání a 1. diskusní blok – Aktuální situace v ČSSD, hodnocení sjezdu, zkušenosti a výhledy: otevřená diskuse na úvod – Jan Jukl, moderuje  David Metelec
12:30 – 14:30 Přestávka na oběd
14:30 – 16:45 – 2. diskusní blok – jak oživit ČSSD a přitáhnout nové členy: české Momentum, jeho inspirace, možnosti a perspektivy – Jiří Hladík, Tanweer Ali, Pavel Šanda, moderuje Filip Outrata
16:45 – 17:00 Přestávka, káva a čaj
17:00 – 19:15 3. diskusní blok – vyhlídky levice v ČR, situace na levici a její perspektivy – Daniela Vašátková, Ondřej Slačálek, Jan Černý, Josef Bernard, moderuje Jan Adamec
19:15 – 19:45 neformální setkávání a občerstvení

Vstup volný, otevřený pro členy ČSSD, sympatizanty s myšlenkami sociální demokracie i zájemce o otázky levicové politiky

Lepší ČSSD je možná, musí se však zbavit starých part

Přinášíme článek, který původně vyšel na webu ČSSD a po dvou dnech na podnět nejmenovaného europoslance z webu zmizel.

Všechno na světě je možné, pokud je k tomu vůle. Bohužel po volbách, které nedopadly příliš dobře, to zatím na nějakou snahu nevypadá. Před volbami to navenek vypadalo, že by sociální demokracie mohla být soupeřem pro hnutí českého miliardáře, soupeřem pro „novou“ ODS, bohužel uvnitř strany se dělo vše možné, aby tomu tak nebylo.

Sociální demokraté se nyní po volebním neúspěchu snaží o resuscitaci, pomocí aktivních členů, kterým osud sociální demokracie není cizí. Tyto lidé se snaží udělat lepší ČSSD. Bohužel stále ve straně jsou lidé, kteří jsou trestně stíhaní, odsouzení, nebo s rasistickým viděním světa. Všechny tyto osoby utváří jednotný názorový proud, kterým řídí byznys pro svůj prospěch. Takové osoby nás pak stojí voliče. Příkladem může být pražský sociální demokrat, který nakoupil černé duše do organizace a dostal se díky tomu do zahraničí, nyní hrajíc hru na veřejnosti, že lídra kandidátky v hlavním městě, skoro vůbec neznal. To je opravdu úsměvné, když toho lídra sám protlačil na kandidátku, najezdil s ním stovky kilometrů na kole v tandemu a teď ho nezná? V Brně se dostává do čela člověk, který se neponaučil z minulosti a dělá stále stejnou chybu. Člověk co byl vykroužkován z recese, aby se městu ulevilo. Stálo to sice místo politika, který byl dlouhou dobu předsedou poslaneckého klubu sociální demokracie, ale městu bude líp.

Členy sociální demokracie také zůstávají dva politici, kteří dokážou člověka nazvat slimákem, parazitem a kdo ví čím ještě. Nevím, ale pokud má být sociální demokracie lepší, tak je potřeba zbavit se klientelismu a nahnědlosti ve straně a začít dělat sociální politiku. Rozloučit se s takovými členy, kteří více než sociálně demokratickou myšlenku myslí na svůj prospěch. Začít dělat politiku srozumitelnou lidem. Bez slibů, ale s reálnými výsledky. Sociální demokracie musí najít silného, charismatického lídra, který pochopí principy politiky v 21. století, zmodernizuje zkostnatělý aparát a rozhýbe dění ve straně. Strana by měla přijmout různé názory členů, otevřít se lidem a být jim blíž. Začít naslouchat členské základně, nejenom předsedům okresů, kteří politikaří a nedělají politiku. Politika se má dělat po celou dobu volebního období, nejenom v roce voleb. Permanentní kampaň to je cesta k úspěchu. Volby již nevyhrávají akce na náměstí s hudbou a panáky v obleku s kmotrovskou SPZ na autě za milióny.

Sociální demokracie musí získat důvěru lidí, těch lidí, pro které tu je již 140. let. Je potřeba začít hledat chyby a pracovat na nich. Všechno je to o práci s lidmi, musí se zbavit závazků, loutkovodičů, byznysmenů a začít se prezentovat veřejnosti jako strana otevřená všem. Taková může být Lepší ČSSD.

Přímou volbu předsedy místo zákulisních dohod krajů

Zasedání Ústředního výkonného výboru v Hradci Kralové dne 19. listopadu hlasovalo o návrhu Romana Onderky, aby byl příští předseda ČSSD volen přímou volbou všemi členy ČSSD.
 
S tímto návrhem souhlasíme a vyjadřujeme politování, že byl vcelku jasnou většinou odmítnut.
 
Stanovy ČSSD umožňují přímou volbu předsedy členy, pokud tak rozhodne ÚVV. Využít této možnosti při volbě příštího předsedy ČSSD mělo potenciál podnítit stranickou demokracii a moc členské základny ve straně, což by kladlo nároky na jejich schopnost vést kampaň za své zvolení.
 
Neschválení přímé volby předsedy členstvem ČSSD v nás vyvolává obavy, že také příští předseda ČSSD bude zvolen spíše na základě schopnosti vyjednat si podporu u klik, které ovládají některé krajské organizace, aniž by musel usilovat o přízeň členské základny.
 
Přímá volba předsedy znamená silnější propojení vedení strany s řadovými členy a skrze ně i s našimi voliči.
 
Platforma „Lepší ČSSD je možná“ bude i nadále prosazovat přímou volbu předsedy ČSSD, statutárního místopředsedy, krajských předsedů a místopředsedů.