Otevřený sjezd 3. 3. 2018 – teze iniciativy Lepší ČSSD je možná!

1. Zlepšit vnímání MO v lokalitě působnosti. Docílit stavu, kdy voliči znají členy ČSSD v daném místě. Zvýšit sociální ukotvenost členů lokálních MO v místních komunitách a jejich prezentaci jako sociálních demokratů.

2. Zlepšit vzdělávání členské základny. Na základě hodnotového modelu SHEEP – sociální, humanistická, evropská, ekologická, pokroková.

3. Vytvořit oficiální „koordinační centrum místních iniciativ“ pro sdílení dobré praxe MO při realizaci lokálních aktivit pro podporu politiky ČSSD. Potřebujeme platformu pro výměnu zkušeností!

4. Změnit vztah stranické hierarchie k řadovým členům. Členové ČSSD, od nichž se nic nečeká nemohou straně nic přinést. Změnit dosavadní praxi, kdy ČSSD své členy – kromě hlasování o kandidátech – nepotřebuje. Nechceme se smířit se stavem nejstarší politické strany kdy stačí funkcionáři a peníze na píár.

5 Zvýšit motivaci členů, kteří přicházejí a zase odcházejí, které nic je ve straně neudrží. Je potřeba nejen získat nové aktivní členy, ale i udržet ty stávající. ČSSD se musí stát pro své členy obcí. Pokud se členové navzájem neznají, nenastává pocit a zkušenost komunity.

6. Místní pobočka ČSSD již nesmí být charakteristická tím, že „existuje, ale nic nedělá“. Rytmus schůzí MO jaro/léto/podzim/zima nemá potenciál integrovat členy ČSSD do místních politických aktivit. Usnadněme a zjednodušme přijímání nových členů ČSSD. Je nepřípustné aby členové popsali svoji zkušenost se vstupem do ČSSD: „podařilo se mi vstoupit, jiným ne…“ Vytvořme „manuál“ člena ČSSD. Zasílejme členům automatickou zprávu/zápis z každého setkání. Zaveďme v ČSSD „skauting“ jako v hokeji, výběr talentů, kdo se k čemu hodí.

7. Strana není cíl, ale nástroj. Strana není fetiš moci, ale nástroj realizace politických cílů elektorátu ČSSD. Neuctívejme stranu, „nepomáhejme“ straně, ale realizujme politiku na základě sociálně demokratických hodnot! Strana jsou lidé!

8. Říkáme jednoznačné NE nahnědlé politice! Je nepřípustné útočit verbálně na jakoukoliv sociální skupinu. Zvedněme hlas na tvůrce systému nespravedlnosti a nerovnosti, oligarchii, korporace a banky.

9. Trváme na radikální demokratizaci stanov – Návrh změny stanov Lepší ČSSD . Požadujeme klíč na obvodní/okresní konference 1 : 1!

10. ČSSD potřebuje projít změnami, které jí umožní v budoucnu převzít vládní odpovědnost. Dnes však ČSSD musí do opozice!

3 odpovědi na “Otevřený sjezd 3. 3. 2018 – teze iniciativy Lepší ČSSD je možná!”

 1. Jsem 22 let aktivním členem Sociální demokracie.
  Nesouhlasím s názorem, že je třeba jít do opozice.
  V mé rodině a příbuzenstvu volilo ČSSD cca 6 osob.
  Poslední dva roky, díky př. Sobotkovi, který se mediálně projevoval jako slaboch, nevolí ČSSD nikdo a naopak volí hnutí ANO. Chci aby se nám tito voliči vrátili nyní a ne až provedeme změny o kterých všichni v ČSSD víme.

  1. Dobrý den,

   i členové iniciativy chtějí návrat ČSSD k politickému vlivu a možnosti realizovat náš program. Co si nepřejeme, je cesta nekompatibilních kompromisů, které odvádí ČSSD z její pozice v politickém spektru i z ideových východisek.

   Prostě shrnuto. My vlastně říkáme, že je třeba nejenom jako sociální demokraté mluvit, ale i jednat.

   S přátelským pozdravem

   David Metelec

 2. Vítám, že se vedle „Zachraňme ČSSD“ objevila jiná alternativa, která přišla s koncepčními záměry.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *