Přímou volbu předsedy místo zákulisních dohod krajů

Zasedání Ústředního výkonného výboru v Hradci Kralové dne 19. listopadu hlasovalo o návrhu Romana Onderky, aby byl příští předseda ČSSD volen přímou volbou všemi členy ČSSD.
 
S tímto návrhem souhlasíme a vyjadřujeme politování, že byl vcelku jasnou většinou odmítnut.
 
Stanovy ČSSD umožňují přímou volbu předsedy členy, pokud tak rozhodne ÚVV. Využít této možnosti při volbě příštího předsedy ČSSD mělo potenciál podnítit stranickou demokracii a moc členské základny ve straně, což by kladlo nároky na jejich schopnost vést kampaň za své zvolení.
 
Neschválení přímé volby předsedy členstvem ČSSD v nás vyvolává obavy, že také příští předseda ČSSD bude zvolen spíše na základě schopnosti vyjednat si podporu u klik, které ovládají některé krajské organizace, aniž by musel usilovat o přízeň členské základny.
 
Přímá volba předsedy znamená silnější propojení vedení strany s řadovými členy a skrze ně i s našimi voliči.
 
Platforma „Lepší ČSSD je možná“ bude i nadále prosazovat přímou volbu předsedy ČSSD, statutárního místopředsedy, krajských předsedů a místopředsedů.