Manifest

V poslední době prožíváme nejen krizi ČSSD, ale krizi levice jako celku. Výsledek nedávných parlamentních voleb tuto krizi pouze odhalil.

Poslanecké sněmovně zcela dominují strany reálně zastupující horních 10 tisíc. Jejich politika ve výsledku povede k ohrožení bytostných zájmů pracujících, dopadne také na důchodce, rodiny s dětmi, chudé, ale i živnostníky a drobné podnikatele – pokud se nezformuje silné levicové hnutí.

Návrat ke kořenům a inspirace moderní levici

ČSSD se musí vrátit ke kořenům sociálně demokratického hnutí, které organizuje a hájí pracující a další neprivilegované, vzdělává je a dodává jim sebevědomí. Musí se stát stranou s velkou aktivní členskou základnou, spojenou s odborovým hnutím a celou škálou společenských, sportovních, kulturních i ekologických spolků.

Musí se inspirovat těmi, kdo v jiných zemích dokázali vdechnout sociální demokracii nový život. Takovou inspirací mohou být britská Labour Party vedená Jeremy Corbynem či hnutí kolem Bernieho Sanderse v USA.

Ti dokázali prosazovat důsledný sociálně demokratický program bez ústupků milionářským médiím a podbízení se předsudkům ve společnosti. Dokázali nadchnout miliony, nerozdělují lidi podle věku, pohlaví či barvy pleti, ale spojují a dávají naději, že politickým bojem lze dosáhnout spravedlnosti. Není žádný důvod, proč bychom to nemohli dokázat také.

Otevřme stranu!

Takovou stranu nevybudují technologové moci a překupníci mrtvých duší, ale pouze aktivní sociální demokraté, kteří jsou ve straně z přesvědčení, ne kvůli výhodám plynoucím z funkcí a zákulisních dohod.

ČSSD se musí otevřít novým členům a příznivcům, kteří budou mít podíl na rozhodování a volbě stranického vedení. Strana musí ke vstupu přímo vyzvat zejména odboráře, lidi aktivní v hnutí proti předchozí Nečasově vládě, lokální aktivisty bojující proti privatizacím obecního majetku, za práva zaměstnanců či proti nekalým záměrům developerů, odpůrce fašismu a rasismu, levicové studenty, apod.

Zároveň musí dát sociální demokracie najevo, že je otevřena také přijímání bývalých členů menších demokratických levicových stran a hnutí.

Hnutí zdola místo milodarů!

I přes levicovou menšinu v parlamentu prosadila sociální demokracie v právě skončeném volebním období celou řadu opatření a zlepšení ve prospěch pracujících, rodin s dětmi, důchodců, mladých lidí a nepřímo i živnostníků a drobných podnikatelů. Ve volebním výsledku se to ale neprojevilo.

Příčinou zdaleka není jen politický marketing ANO, ale zejména to, že jsme do prosazování našeho programu nezapojili ty, kterých se příslušná opatření týkají. Ti pak neberou zlepšení v jejich prospěch jako výsledek svého úsilí, ale jako milodary. Do budoucna musí být všechny zásadní požadavky sociální demokracie propojeny s hnutím zdola, aktivitou občanské společností!

Za účelem zahájení obnovy
sociální demokracie požadujeme:

  • Rozbití klientelistických klik na úrovni okresů a krajů
  • Přeregistraci všech organizací ČSSD před termínem konání sjezdu
  • Otevření ČSSD novým členům
  • Změna stanov a zřízení statutu registrovaného příznivce s částí členských práv
  • Vytvoření přímých komunikačních sítí mezi členy i příznivci na úrovni okresů a krajů v digitální podobě, a v podobě pravidelných plenárních shromáždění
  • Skutečné primárky s jednoduchým volebním systémem a s představením vizí a programů kandidátů členům a registrovaným příznivcům
  • Přímá volba předsedy a statutárního místopředsedy, krajských předsedů a okresních předsedů všemi členy a registrovanými příznivci

 

stáhnout tiskovou verzi: